همایش شرکت آسان تجارت ملل وزین

آسان تجارت ملل وزین با تعهد روزافزون به اقدامات بالا و رعایت اخلاق حرفه ای به نام ای برجسته و مطمئن در بین شرکت‌های مالی،  حسابداری و حسابرسی تبدیل شده است که در چندین پروژه فعالیت دارد. هم اکنون،  با افتخار اعلام می داریم که کاملا آماده و مشتاق خدمت‌رسانی بوده تا خدمات کیفی خود را به کارفرمایان و جوامع بیشتری عرضه داشته و آنها را در رسیدن به اهدافشانیاری نماییم.


عکس های گرفته شده در همایش.

           

فیلم همایش